Tuesday

Trở Lại Hòn Đảo Của Nim Return To Nim’s Island (2013)


Return to Nims Island 2013 là phần tiếp theo Hòn đảo của Nims – Nim’s.Island 2008. Một số tay tài phiệt thấy được mỏ vàng tiềm năng trên các hòn đảo xinh đẹp của Nims, chúng quyết liệt phải mua cho bằng được để hình thành các khu du lịch…  

download:
Phụ Đề Việt

No comments:

Post a Comment